Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 12 - 18/6)


Rầy nâu-rầy lưng trắng-rầy nâu nhỏ: Rầy tiếp hại diện hẹp trên lúa muộn...

Hình minh họa

1. Trên lúa

1.1. Các tỉnh phía Bắc

- Rầy nâu-rầy lưng trắng-rầy nâu nhỏ: Rầy tiếp hại diện hẹp trên lúa muộn và mạ mùa sớm.

- Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non tiếp tục gây bông bạc diện hẹp trên trà lúa trỗ muộn. Trưởng thành tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng trên mạ mùa sớm.

- Bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục gây hại diện hẹp trà lúa trỗ muộn trên các giống nhiễm nơi diện tích lúa có tỷ lệ bệnh trên lá cao trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

- Ốc bươu vàng, ruồi, tuyến trùng, bệnh đạo ôn lá,… tiếp tục gây hại trên mạ và lúa mùa cực sớm, sớm.

1.2. Các tỉnh Bắc Trung bộ

- Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa Hè Thu mới gieo cấy tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế. Hại nặng tại các khu ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước thường xuyên chưa được áp dụng các biện pháp phòng trừ.

- Chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa mới gieo cấy đến đẻ nhánh, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục gây hại trên lúa Hè Thu tại Nghệ An và một số diện tích có mật độ cao sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của lúa.

Các đối tượng như: Bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá, tuyến trùng rễ, sâu keo...tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ trên mạ và lúa Hè Thu mới gieo sạ

1.3. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Trên lúa Xuân Hè giai đoạn đòng trỗ: Sâu cuốn lá nhỏ, chuột bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép thối hạt, bệnh thối thân.

- Trên lúa Hè Thu giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đòng: Chuột hại cục bộ, sâu keo, bọ trĩ gây hại mức độ nhẹ; OBV tập trung gây hại vùng trũng, kênh mương.

1.4. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu trên đồng tập trung tuổi 5 đến giai đoạn trưởng thành, tiếp tục phát triển với mật độ thấp- trung bình.

- Vàng lùn – lùn xoắn lá: Bệnh tiếp tục phát sinh tăng, cần tăng cường điều tra phát hiện sớm bệnh vàng lùn, LXL để nhổ huỷ, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh theo 3 giảm 3 tăng; 1 phải 5 giảm; sử dụng thuốc theo 4 đúng khi cần thiết.

Các tỉnh hết sức lưu ý theo dõi rầy nâu vào đèn, diễn biến thời tiết để xuống giống né rầy và không bị ngập úng phải gieo sạ lại trên các diện tích lúa Hè Thu 2017 còn lại (khoảng >100.000 ha) và Thu Đông 2017. Sau khi thu hoạch lúa Hè Thu 2017 giữ thời gian cách ly trước khi xuống giống vụ Thu Đông 2017.

- Thời tiết mưa nắng xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn và lem lép hạt phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ.

- Chuột gây hại tập trung trên lúa đẻ nhánh – đòng trỗ.

- Ngoài ra, cũng cần lưu ý OBV, sâu cuốn lá nhỏ ở giai đoạn mạ-đẻ nhánh. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.  

2. Trên cây trồng khác

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại mức độ nhẹ đến trung bình.

- Trên cây ngô: Các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tăng; bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm giảm nhẹ diện tích gây hại trên tiêu ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành hại tiếp tục hại.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu và bệnh thán thư tăng.

- Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn giảm nhẹ về diện tích và tỉ lệ nhiễm bệnh

- Cây dừa: Diện tích hại của bọ cánh cứng có xu hướng tăng nhẹ

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư có xu hướng giảm về diện tích nhiễm

CỤC BVTV

Khuyến cáo

Trên lúa:

+ Trong điều kiện thời tiết bất lợi của vụ Hè Thu, diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn (đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông) gia tăng mạnh. Để phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn, sử dụng thuốc đặc trị Beam 75WP (250g/ha) phun khi bệnh chớm xuất hiện.

+ Phối hợp Beam 75WP (250g/ha) + Bonny 4SL (500ml/ha) để trừ cả đạo ôn và bạc lá do vi khuẩn cùng lúc tấn công cây lúa.

+ Phối hợp Beam 75WP (250g/ha) với Aviso 350SC (0,35 l/ha) để phòng trừ các nấm bệnh phổ rộng gây bệnh đạo ôn và lem lép hạt giai đoạn trước trổ và sau trổ đều.

+ Sử dụng Pulsor 23DC (0,22-0,33 l/ha), Catcat 250EC, Vali 5SL phun khi bệnh vết bệnh khô vằn (trên lúa, ngô) lúc mới xuất hiện.

+ Giải pháp trừ rầy nâu (môi giới truyền bệnh Vàng lùn – lùn xoắn lá) hiệu quả là phun Applaud 25WP (700g/ha) hoặc rải Wellof 3GR (12-15kg/ha).

+ Để trừ sâu đục thân hại lúa, sử dụng Nurelle D 25/2.5EC (1-1.5 l/ha), phun sau khi bướm nở rộ 5-7 ngày. Đối với sâu cuốn lá nhỏ phun ở ngưỡng phòng trừ sử dụng Opulent 150SC hoặc Wellof 330EC. Phòng trừ OBV bằng cách rải thuốc ốc Honeycin 6GR (5-6 kg/ha).

+ Đối với một số tỉnh có diện tích gieo sạ muộn, vấn đề quản lý cỏ dại cần được chú trọng, áp dụng các sản phẩm trừ cỏ như: Tomtit 360EC (0,8-1 l/ha), Clipper 25OD (0,5 l/ha), Clincher 200EC (50ml/bình 16 lít nước), Adore 25SC (40ml/ bình 16 lít nước)…

Ngoài ra, điều kiện thời tiết vụ Hè Thu có nhiều biến động bất lợi (mưa to, gió lớn) bà con có thể bổ sung thêm phân bón Hoàng Hổ Si (chứa thành phần là SiO2) hoặc Foliar Blend để giúp lúa cứng cây, tăng sức đề kháng, chống chịu sâu bệnh, thời tiết bất lợi, chống đổ ngã, tăng năng suất và chất lượng.

Cây tiêu:

+ Đối với bệnh chết nhanh, chết chậm trên tiêu, khuyến cáo phòng bệnh định kỳ. Kết hợp phun phủ trụ các sản phẩm Manozeb 80WP (1kg/phuy 200 lít nước) + Bonny 4SL (250ml/phuy 200 lít nước), phun 4-6 lít nước/gốc và kết hợp rải Wellof 3GR (20-25g/gốc) trừ rệp sáp gốc và rễ.

Cà phê:

+ Phòng bệnh thán thư (khô cành, quả) sử dụng Manozeb 80WP (80g/bình 16 lít nước) kết hợp Aviso (20ml/bình 16 lít nước).

H.A.I

Nguồn nongnghiep.vn