A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng giống trong chăn nuôi

Ngày 28/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 703/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu

Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản theo hướng công nghiệp hiện đại nhằm cung cấp cho sản xuất đủ giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu; Góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Áp dụng khoa học kỹ thuật để chọn tạo, sản xuất giống. Ảnh: Hồng Thắm

Cụ thể:

- Mở rộng lưu giữ khoảng 45 - 52 nghìn nguồn gen cây trồng, vật nuôi; Đánh giá và khai thác nguồn gen nhằm phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu chọn tạo, sản xuất giống.

- Nghiên cứu đưa vào sản xuất những giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu cao với sâu và bệnh hại, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa sản xuất giống, tăng cường công tác quản lý giống nhằm tăng nhanh tỷ lệ sử dụng giống đúng tiêu chuẩn cho sản xuất, tạo ra đột phá mới về năng suất, chất lượng sản phẩm; Xuất khẩu một số giống cây trồng, vật nuôi sang thị trường các nước.

Trong đó, ngành chăn nuôi: Đảm bảo cung cấp giống tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đối với heo đạt 95%, gia cầm đạt 85 - 90%.

- Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất giống.

 

Phạm vi

Chương trình ưu tiên triển khai thực hiện trên những đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực quốc gia theo văn bản quy định của cấp có thẩm quyền.

Đối với các cây trồng, vật nuôi khác; Căn cứ yêu cầu thực tiễn, các bộ và địa phương xem xét, quyết định hỗ trợ theo chính sách Chương trình này trong từng giai đoạn cụ thể.

Chương trình được triển khai thực hiện trên cả nước. Thời gian từ năm 2021 đến hết năm 2030, chia theo 2 kỳ kế hoạch (2021 - 2025 và 2025 - 2030).

 

Các nhiệm vụ chính

- Phát triển khoa học công nghệ về giống: Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen; Nuôi giữ giống gốc; Nghiên cứu chọn tạo giống;

- Phát triển sản xuất giống;

- Hoàn thiện hệ thống giống, gồm: Hệ thống nghiên cứu, sản xuất giống; Hệ thống thương mại giống.

 

Tổng mức đầu tư

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình: 103.050 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước: 16.450 tỷ đồng (chiếm 16%); Các nguồn vốn hợp pháp khác: 86.600 tỷ đồng (chiếm 84%).

 

Chủ trương chung

- Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu chọn tạo, sản xuất giống, đặc biệt là nhân giống cấp xác nhận (hoặc tương đương), đáp ứng yêu cầu giống đúng tiêu chuẩn cho sản xuất.

- Đẩy nhanh thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức các Trung tâm giống của tỉnh thành doanh nghiệp.

- Ngân sách nhà nước ưu tiên nghiên cứu chọn tạo và sản xuất giống với những đối tượng cây trồng, vật nuôi mà các tổ chức, cá nhân chưa hoặc ít quan tâm đầu tư.

 

Cơ chế chính sách

 

Vốn đầu tư

Ngân sách Nhà nước đầu tư:

- Bảo tồn, lưu giữ, đánh giá, khai thác nguồn gen; Nghiên cứu chọn tạo, phục tráng, gia hóa giống; Nhập nội, mua bản quyền giống mới; Bình tuyển cây đầu dòng, cây trội; Chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống; Nhập, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống; Đào tạo tập huấn quy trình công nghệ nhân giống; Quản lý chất lượng giống…

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ quan nghiên cứu, sản xuất, chế biến giống; Xây dựng cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất giống tập trung; Trồng mới và chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản; Nhập nội giống gốc vật nuôi dài ngày…

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: Chi phí nuôi giữ đàn giống gốc vật nuôi; Chi phí sản xuất giống gốc, giống siêu nguyên chủng, giống bố mẹ, hạt lai F1, nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô; Chăm sóc, nuôi giữ giống gốc; Mua heo đực, nái giống ngoại; Chi phí sản xuất sản phẩm kích dục tố cho cá đẻ; Hỗ trợ đầu tư phòng thử nghiệm quốc gia và kiểm nghiệm chất lượng giống…

Ngoài ra, Quyết định này còn quy định cơ chế về đất đai; Thuế và giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy sản; Chính sách bảo hộ bản quyền tác giả và khen thưởng.

 

Công tác quản lý Nhà nước về giống

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về giống. Hoàn thiện, điều chỉnh hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn về giống phù hợp với điều kiện trong nước và luật pháp quốc tế. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý giống từ trung ương đến địa phương.

 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nghiên cứu, sản xuất giống

Đào tạo ngắn hạn cho các đối tượng làm công tác giống về chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước hoặc thuê chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam chuyển giao công nghệ về giống. Thông qua nguồn kinh phí từ các Chương trình khác, lựa chọn các đối tượng đào tạo dài hạn và ngắn hạn về nghiên cứu, quản lý và sản xuất giống.

 

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giống

Nhập nội giống mới, trao đổi nguồn gen làm vật liệu chọn tạo giống; Tiếp thu phương pháp nghiên cứu chọn tạo, chuyển giao khoa học công nghệ, sản xuất, bảo quản, chế biến giống theo hướng công nghiệp hiện đại của các nước và tổ chức quốc tế. Xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường giống cây trồng, vật nuôi tại các nước theo quy định của pháp luật.

 

Tổ chức thực hiện

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Giáo dục và Đạo tạo, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành liên quan khác, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp tổ chức.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.


Tác giả: Bảo Hân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết