Trách nhiệm sản xuất, buôn bán và XNK phân bón


Nghị định 108/2017 ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón...

Anh Kiều Văn Lâm ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xin hỏi luật sư trường hợp phân bón của cơ sở buôn bán có một lô hàng không đảm bảo chất lượng thì có phải bồi thường cho người sử dụng hay không?

Luật sư cũng cho biết những quy định của pháp luật về trách nhiệm của người sản xuất, buôn bán mặt hàng này. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Thời gian gần đây nhiều bạn đọc hỏi về lĩnh vực sản xuất, buôn bán và xuất nhập khẩu phân bón, Luật sư đã đăng tải trên nhiều số báo liên tiếp mong bạn đọc theo dõi để hiểu và nắm bắt các thông tin về những quy định của nhà nước về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón.

Tại Nghị định 108/2017 ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón như sau:

Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải đáp ứng các điều kiện về sản xuất phân bón quy định tại Điều 18 Nghị định này và chỉ được sản xuất phân bón sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón;

Thực hiện đúng nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, các quy định về sản xuất phân bón;

Thử nghiệm, lưu kết quả thử nghiệm đối với từng lô phân bón thành phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Lưu kết quả thử nghiệm 02 năm và lưu, bảo quản các mẫu lưu 06 tháng kể từ khi lấy mẫu;

Thu hồi, xử lý phân bón không bảo đảm chất lượng và bồi thường thiệt hại gây ra cho người bị hại theo quy định của phát luật;

Báo cáo tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu phân bón với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước ngày 30 tháng 11 định kỳ hàng năm theo Mẫu số 30 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc đột xuất khi có yêu cầu;

Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan về sản xuất phân bón;

Quảng cáo, thông tin về thành phần, hàm lượng, công dụng, cách sử dụng phân bón đúng với bản chất của phân bón, đúng với quy định của pháp luật;

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phân bón; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho người lao động trực tiếp sản xuất phân bón;

Phân bón được sản xuất phải có nguồn gốc rõ ràng;

Chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, hóa chất, lao động, môi trường.

Từ quy định nêu trên, nếu phát hiện phân bón kém chất lượng thì người tiêu thụ phân bón phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ nguồn gốc phân bón kém chất lượng là do cơ sở sản xuất hay cơ sở nhập khẩu phân bón. Từ đó truy rõ nguồn gốc để xử lý theo pháp luật và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng.

Nguồn Nongnghiep.vn