Tin NN Tây Bắc: Làm giàu từ trồng hoa hồng

Tin NN Tây Bắc: Làm giàu từ trồng hoa hồng

Nhờ trồng hoa hồng, ông Mã Xuân Hùng, tổ 12, phường Bình Minh (TP. Lào Cai) có thu nhập 350-500 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, trở thành hộ làm kinh tế giỏi trên địa bàn.