Mưa bắt đầu xuất hiện ở Cao Bằng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở Cao Bằng

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất do ảnh hưởng mưa lũ gây ra, UBND tỉnh Cao Bằng đã có chỉ đạo khẩn cấp các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, cập nhật diễn biến của cơn bão để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

An Giang: Hơn 14.580 ha lúa ngập úng

An Giang: Hơn 14.580 ha lúa ngập úng

Theo Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh An Giang, đến 14/8/2018 toàn tỉnh thiệt hại trên 2.311 ha lúa và hoa màu, tập trung ở huyện Chợ Mới, An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn...