Quảng Trị ứng phó hạn hán

Quảng Trị ứng phó hạn hán

Câu đúc kết hàng trăm năm của những người sống với nghề nông: “Ông tha mà bà chẳng tha/Cả lụt cả bão hai ba tháng mười” xem ra năm nay không còn "linh ứng" với vùng đất Quảng Trị.

Mưa bắt đầu xuất hiện ở Cao Bằng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở Cao Bằng

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất do ảnh hưởng mưa lũ gây ra, UBND tỉnh Cao Bằng đã có chỉ đạo khẩn cấp các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, cập nhật diễn biến của cơn bão để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.