Hạ lưu sông Thu Bồn "khát" nước ngọt

Hạ lưu sông Thu Bồn "khát" nước ngọt

Nắng hạn cùng với các hồ chứa nước tưới nhiễm mặn nặng khiến vùng sản xuất lúa ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) thuộc các xã Cẩm Kim (TP Hội An) và xã Duy Vinh (Duy Xuyên) bỏ hoang nhiều diện tích.