Đăk Lăk: Thả 32.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hai huyện KrôngNa và huyện Lăk


Từ ngày 29-31/08, Chi cục Thủy sản tỉnh Đăk Lăk đã phối hợp với các đơn vị địa phương tiến hành thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực trên địa bàn tỉnh gồm hồ Buôn Triết (huyện Lăk) và hồ Sen (huyện Krông Na).

Đăk Lăk Thả 32.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Tổng số cá được thả trong đợt này là 32.000 con, chủ yếu các loại cá truyền thống và bản địa, như: trắm cỏ, chép, trôi và mè hoa.

Việc bổ sung nguồn lợi thủy sản hàng năm nhằm phục hồi và phát triển nguồn thủy sản ở các thủy vực tự nhiên, đồng thời cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản, nâng cao nhận thức và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản thủy sản trong cộng đồng.

Tỉnh Đăk Lăk có nguồn thủy sản tự nhiên phong phú, trong đó có nhiều loại cá đặc sản có giá trị kinh tế cao như: cá lăng, thác lác, cá mõm trâu…, tuy nhiên do biến đổi khí hậu, môi trường bị ô nhiễm và tình hình khai thác của người dân bản địa đã tận diệt bằng xung điện nên nguồn thủy sản ngày càng khan hiếm.

 

Theo khuyennongvn.gov.vn