A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuy An: Hơn 63 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Nhằm giúp các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giữ vững các tiêu chí và tạo điều kiện cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020 hoàn thành các tiêu chí, từ nguồn vốn ngân sách trung ương và tỉnh, huyện Tuy An đã phân bổ gần 56 tỉ đồng cho 14 xã trên địa bàn huyện.

Trong đó, 4 xã khu vực ven biển, gồm: An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Hiệp và An Hòa Hải, mỗi xã hơn 5,7 tỉ đồng. 7 xã đã được công nhận nông thôn mới và xã An Lĩnh, mỗi xã hơn 1,4 tỉ đồng. 2 xã đã thực hiện được từ 15-18 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, mỗi xã hơn 1,85 tỉ đồng. 6 HTX nông nghiệp thực hiện đề án Hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được phân bổ hơn 3,3 tỉ đồng. 7 xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đã đạt nông thôn mới năm 2019 và đăng ký đạt nông thôn mới năm 2020 được phân bổ gần 5 tỉ đồng và hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện xây dựng nông thôn mới hơn 9,6 tỉ đồng.

 

Ngoài ra, huyện Tuy An còn phân bổ ngân sách của trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 cho 8 xã An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Hiệp, An Hòa Hải, An Cư, An Mỹ, An Định và An Chấn, với số tiền hơn 7 tỉ đồng. Nguồn vốn này được hỗ trợ thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã đặc biệt khó khăn ven biển, các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135.

 

Đến thời điểm này, huyện Tuy An đã có 9/14 xã được công nhận đạt nông thôn mới. Trong năm 2020, địa phương phấn đấu 5 xã còn lại về đích nông thôn mới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết