Sản xuất nông nghiệp dần phục hồi

Sản xuất nông nghiệp dần phục hồi

Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh phía Nam cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng dần hồi phục với những tín hiệu vui. Các chuỗi liên ...
Thương hiệu việt
Chủ tịch Tập đoàn chăn nuôi lớn nhất miền Bắc: Cứ bán một con lợn lại lỗ mất một con
‘Với giá lợn thịt và lợn hơi như hiện nay, doanh nghiệp chăn nuôi như Dabaco chúng tôi cứ bán ra một con lợn là lại lỗ mất một con. Thị trường đang dư thừa thịt lợn’ – Chủ tịch Tập đoàn Dabaco Nguyễn ...