Thương hiệu việt
Hàng ngàn hecta lúa vụ 3 có nguy cơ bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn
Do lúa bán được giá cao nên bất chấp khuyến cáo, nông dân các tỉnh ven biển ở miền Tây vẫn xuống giống vụ 3, hiện đang thiếu nước và xâm nhập mặn, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất.