Quýt ngọt trên Thôn 3B

Trang trại quýt ngọt mênh mông giữa đất đồi Thôn 3B, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh với quy trình canh ...
Quýt ngọt trên Thôn 3B
Kỳ 2: Từ nông nghiệp công nghệ cao

Kỳ 2: Từ nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp phát triển bền vững. Trước xu thế ấy, những người trẻ ở Gia Lai cũng đã nhanh chóng tiếp cận và mạnh dạn thử sức. Nhiều người trong ...
Phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản

Phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản

Theo kế hoạch giai đoạn năm 2021-2025, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh ...
Thời tiết
Thương hiệu việt