Thương hiệu việt
Giá lúa thế giới tăng, nông dân ĐBSCL vẫn chưa vui
Thời gian gần đây, giá gạo thế giới có xu hướng tăng cao. Điều này ít nhiều tác động đến thị trường lúa gạo trong khu vực ĐBSCL. Thế nhưng thu nhập của nông dân thực chất không tăng.