Bộ đội giúp dân có ruộng mới

Bộ đội giúp dân có ruộng mới

Xóm Đăk Chơ Kâu, làng Đăk Bok, xã Krong, huyện Ka Bang, tỉnh Gia Lai có 70 hộ dân là người dân tộc Ba Na, kinh tế thuần nông, nhưng lại thiếu đất canh tác.
Thương hiệu việt
Nhu cầu thịt lợn của Trung Quốc giảm
Theo thông tin từ Reuters, mức tiêu thụ thịt lợn của Trung Quốc vẫn giảm và quá trình trở lại trạng thái bình thường có thể mất tới 6 tháng.