Biến thể BA.4, BA.5 của Omicron có đáng lo không?

Biến thể BA.4, BA.5 của Omicron có đáng lo không?

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân-Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, hiện nay thế giới vẫn đang tiếp tục đánh giá về tính lây lan của hai biến thể phụ mới BA.4, BA.5. Tuy nhiên, một số đánh giá nhỏ lẻ ban đầu cho thấy hai biến thể phụ này lây lan nhanh hơn biến thể BA.1 và BA.2.