Xã Hòa Sơn: Điểm sáng trong công tác giảm nghèo

Xã Hòa Sơn: Điểm sáng trong công tác giảm nghèo

Nhờ xác định rõ những thiếu hụt, hạn chế, khó khăn của hộ nghèo, xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông) đã triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp theo hướng tiếp cận đa chiều, trở thành điểm sáng của huyện trong công tác giảm nghèo bền vững.

Giúp nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm

Giúp nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm

Kết nối kinh doanh, hỗ trợ quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm là một trong những giải pháp được xã Ea Sin (huyện Krông Búk) chú trọng triển khai nhằm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn.