Thị trường trong nước: Luôn là trụ đỡ vững vàng

Thị trường trong nước: Luôn là trụ đỡ vững vàng

Dọc theo quá trình phát triển của ngành Công Thương, thị trường trong nước đã duy trì tăng trưởng ổn định, đóng góp của thương mại trong nước vào GDP ngày càng tăng, thương mại trong nước trở thành một trong những trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế.

Tăng cường phòng dịch Covid-19 tại các điểm làm thẻ CCCD

Tăng cường phòng dịch Covid-19 tại các điểm làm thẻ CCCD

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an Lâm Đồng đang tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các khu vực cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử để vừa đảm bảo an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.