Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X

Ngày 19-7, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X, năm 2024-Khu vực III. Thừa ủy quyền của Thủ trưởng TCCT QĐND Việt Nam, Đại tá Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng ban tổ chức liên hoan chủ trì bế mạc liên hoan.

Chuyển đổi thuế VAT phân bón: Hướng tới sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam"

Chuyển đổi thuế VAT phân bón: Hướng tới sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam"

Ngày 16/7/2024, Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức thành công tọa đàm "Thuế giá trị gia tăng với phân bón: Từ không chịu thuế sang thuế suất mới" tại Hà Nội. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu, đại biểu Quốc hội và đại diện doanh nghiệp trong ngành, tập trung thảo luận về hai phương án thuế suất VAT cho phân bón: 0% và 5%.