Nghiên cứu ảnh hưởng của vi sóng đến trích ly flavonoid từ rau đắng đất Glinus oppositifolius

Nghiên cứu ảnh hưởng của vi sóng đến trích ly flavonoid từ rau đắng đất Glinus oppositifolius

Nghiên cứu này nhằm xác định điều kiện quá trình trích ly flavonoid tổng từ rau đắng đất bằng phương pháp trích ly có hỗ trợ của vi sóng. Điều kiện trích ly bao gồm 3 yếu tố được khảo sát: tỉ lệ nguyên liệu/dung môi (NL/DM), công suất vi sóng (W) và thời gian xử lý vi sóng (giây), các yếu tố khác được cố định dựa trên kết quả của các khảo sát trước đó.

Di Linh có 7.900 ha cây trồng xen

Di Linh có 7.900 ha cây trồng xen

Những năm qua, huyện Di Linh đã chú trọng thực hiện đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, phá thế độc canh của cây cà phê nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Tân Lâm đẩy mạnh đa dạng hóa cây trồng

Tân Lâm đẩy mạnh đa dạng hóa cây trồng

Tân Lâm (huyện Di Linh) là xã vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá cao (38%). Địa phương có khoảng 2.669 ha đất sản xuất nông nghiệp phù hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày và cây ngắn ngày, cây lương thực. Đây được xem là lợi thế để Tân Lâm thực hiện phương châm phát triển sản xuất theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao.

Mùa hồng Dran lại về

Mùa hồng Dran lại về

Từ trung tâm Đà Lạt theo Quốc lộ 27, chúng tôi xuôi về hướng Trại Mát để đến với thị trấn Dran, huyện Đơn Dương. Đập vào mắt du khách là những vườn hồng trên triền đồi tràn ngập sắc cam, đỏ chín mọng, sai trĩu. Đây cũng là thời điểm nông dân nơi đây bắt đầu bước vào vụ thu hoạch chính của cây hồng vuông đồng.