Quýt ngọt trên Thôn 3B

Quýt ngọt trên Thôn 3B

Trang trại quýt ngọt mênh mông giữa đất đồi Thôn 3B, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh với quy trình canh tác tiên tiến, tự động hóa tất cả các khâu nặng nhọc. Với tầm nhìn của người trẻ làm ăn lớn, một trang trại sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, với những chứng chỉ đảm bảo nông sản đã tiếp cận được các thị trường khó tính.