Biến thể BA.4, BA.5 của Omicron có đáng lo không?

Biến thể BA.4, BA.5 của Omicron có đáng lo không?

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân-Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, hiện nay thế giới vẫn đang tiếp tục đánh giá về tính lây lan của hai biến thể phụ mới BA.4, BA.5. Tuy nhiên, một số đánh giá nhỏ lẻ ban đầu cho thấy hai biến thể phụ này lây lan nhanh hơn biến thể BA.1 và BA.2.

Ngành giáo dục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ em

Ngành giáo dục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ em

Ngày 23/6, Sở Giáo dục và Đào tại Lâm Đồng đã có chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.