Giải pháp nào "đặc trị" sốt đất, sốt giá nhà hiện nay?

Giải pháp nào "đặc trị" sốt đất, sốt giá nhà hiện nay?

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản đã phát triển vượt bậc, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu phát triển minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững. Đặc biệt, thị trường bất động sản lặp đi lặp lại nhiều đợt sốt đất, nhất là cơn sốt đất xảy ra liên tiếp trên diện rộng hiện nay, gây ra nhiều hệ quả tiêu cực, ảnh hưởng đến an sinh và trật tự xã hội. Câu hỏi được đặt ra, giải pháp nào “đặc trị” sốt đất, sốt giá nhà hiện nay?

Gia tăng thu nhập trên 300.000 ha đất nông nghiệp

Gia tăng thu nhập trên 300.000 ha đất nông nghiệp

Ngành nông nghiệp Lâm Đồng với hàng loạt mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu cây trồng theo hướng toàn diện, bền vững, hiện đại, nhằm gia tăng hơn nữa thu nhập trên 300.000 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn trong 5 năm tới.