|
  • :
  • :
Nhập khẩu ngô năm 2022 trị giá gần 3,33 tỷ USD

Nhập khẩu ngô năm 2022 trị giá gần 3,33 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong năm 2022 đạt trên 9,57 triệu tấn, trị giá gần 3,33 tỷ USD, giá trung bình 347,8 USD/tấn, giảm 4,5% về lượng, nhưng tăng 15,6% kim ngạch và tăng 21% về giá so với năm 2021.