A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cải cách hành chính: Điểm sáng vùng cao

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng An Lão lại nổi lên là địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC). Trên bảng xếp hạng chỉ số CCHC khối các địa phương trong tỉnh, huyện thường xuyên hiện diện ở tốp 3.

Quyết tâm của lãnh đạo huyện An Lão với những biện pháp mạnh mẽ được xem là “chìa khóa” mang lại kết quả đó. Để đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC ở các địa phương, trong giai đoạn 2015 - 2020, UBND huyện đã xây dựng và ban hành 2 bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC cho UBND các xã, thị trấn. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, việc nghiên cứu, đề xuất các mô hình sáng kiến được UBND huyện quan tâm đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, huyện đã có 7 sáng kiến liên quan trong lĩnh vực CCHC, đáng chú ý là các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ ở địa phương, các biện pháp đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước…

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND xã An Hòa.

Bên cạnh đó, có 10/10 đơn vị hành chính cấp xã đã bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa; 3 địa phương được đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa hiện đại (thị trấn An Lão, xã An Hòa, An Tân). Thủ tục hành chính được cập nhật, niêm yết công khai đúng quy định; 100% thủ tục phát sinh đều qua Bộ phận một cửa. Đặc biệt, Bộ phận một cửa huyện và 100% đơn vị hành chính cấp xã đã vận hành ổn định hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; 100% hồ sơ phát sinh được giải quyết, cập nhật trên phần mềm.

Một trong những điểm mạnh khác của An Lão là hạ tầng kỹ thuật thông tin ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hệ thống Văn phòng điện tử được nâng cấp đã triển khai thực hiện tại 13/13 cơ quan chuyên môn thuộc huyện, 10/10 UBND xã, thị trấn. Đến nay, 100% văn bản hành chính được các cơ quan, đơn vị địa phương trao đổi dưới dạng điện tử. Từ ngày 31.10.2019, UBND huyện bắt đầu thực hiện ký số online trên phần mềm văn phòng điện tử, đến nay đảm bảo 100% văn bản của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn được ban hành dưới dạng chữ ký số.

“Đặc biệt, việc triển khai phần mềm quản lý báo cáo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND huyện giao đã góp phần nâng cao tính chính xác, kịp thời trong công tác tham mưu, chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành tại các cơ quan, đơn vị, địa phương”, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Lê Thị Thu Hằng cho hay. 


Nguồn:www.baobinhdinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết