A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ia Pa: Cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Ngày 15-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Như Loan
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Loan


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt các nội dung như: Thông báo số 175-TB/TW ngày 19-6-2020 của Bộ Chính trị về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-102017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 69-KL/TW ngày 24-4-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Chỉ thị 41-CT/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng; Kết luận số 76-KL/TW ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 56-QN/TW ngày 5-3-2020 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Kết luận số 77-KL/TW ngày 5-6-2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước…

Thông qua việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

NHƯ LOAN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết