A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gia Lai: Tuyệt đối không để ai bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch Covid-19

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 1555/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8-10-2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ một số người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh căn cứ nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ tại Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ nêu trên để triển khai thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện theo đúng quy định. Có trách nhiệm đôn đốc các sở, ngành liên quan và các địa phương thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về UBND tỉnh trước 16 giờ; đồng thời cung cấp cho các cơ quan báo, đài để thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
 
Các sở, ban, ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 136/TB-VP ngày 17-7-2021 và Thông báo số 145/TB-VP ngày 22-7-2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tình về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25-7-2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8-10-2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
 
Ảnh: Như Nguyện
Cán bộ cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Như Nguyện
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh, tiếp tục rà soát các đối tượng trên địa bàn quản lý để thực hiện công tác hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động theo đúng quy định. Đồng thời nắm tình hình đời sống của Nhân dân để kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn nhất là đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người yếu thế... Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các đối tượng thiếu đói; trong trường hợp ngân sách địa phương khó khăn kịp thời bảo cáo Sở Tài chính để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh. Tuyệt đối không để ai bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm trễ triển khai các chính sách hỗ trợ người dân.
 
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thường xuyên kiểm tra, giám sát các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ đảm bảo quy trình, thủ tục hồ sơ, đúng đối tượng, không để bỏ sỏt đối tượng.
 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục tuyên truyền các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết