A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Thời gian tới, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đặt ra rất nặng nề và khó khăn. Tăng cường xây dựng Ðảng bộ, lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là tiền đề quan trọng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đó.

Đại tá Võ Đức Nguyện. Ảnh: N.V.T

Theo đại tá Võ Đức Nguyện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh - thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo CA tỉnh rất chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Cụ thể như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về chủ đề biển đảo quê hương; tổ chức kết nghĩa với 41 làng dân tộc thiểu số và nhiều cơ sở đoàn; tổ chức các hoạt động về nguồn; triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CA cách mạng trong lòng nhân dân”, phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”… Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đi sâu vào công tác xây dựng tổ chức Đảng và tổ chức cán bộ, xin đồng chí thông tin cụ thể về một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?

- Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành nhiều quyết định củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Hằng năm thực hiện việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nghiêm túc, thực chất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, nòng cốt trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng của CA tỉnh.

Sau khi bố trí sắp xếp theo mô hình tổ chức mới, hiện Đảng bộ CA tỉnh có 18 chi bộ và 9 đảng bộ cơ sở; số tổ chức cơ sở đảng giảm 15,6% so với đầu nhiệm kỳ. CA tỉnh hiện có 38 đầu mối, giảm 14 phòng và 36 đội thuộc phòng so với trước khi sắp xếp.

Trong khi đó, công tác tổ chức, cán bộ của CA tỉnh cũng đạt được những kết quả rất quan trọng. CA tỉnh đã chủ động xây dựng phương án sáp nhập và bố trí sắp xếp cán bộ sáp nhập từ Cảnh sát PCCC tỉnh về CA tỉnh; đồng thời sáp nhập, hợp nhất, giải thể một số đơn vị thuộc CA tỉnh theo mô hình tổ chức mới. Tiếp tục thực hiện kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CA tỉnh và CA các đơn vị, địa phương đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường quản lý, sử dụng biên chế chặt chẽ, cân đối tỷ lệ giữa các lực lượng và giữa CA các cấp, đảm bảo hợp lý, đúng quy định của Bộ CA.      

Tiếp tục xây dựng lực lượng CA tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là yêu cầu quan trọng và xuyên suốt. Đâu là những giải pháp trọng tâm để đáp ứng yêu cầu này, thưa đồng chí?

- Đầu tiên là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 04 của Bộ trưởng Bộ CA về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ CA tỉnh và CA các đơn vị, địa phương.

 

 

Đảng ủy CA tỉnh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: QUÝ HIỀN

Bên cạnh đó là xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với toàn bộ hoạt động của CA tỉnh. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chú trọng đổi mới lề lối làm việc.

Về công tác tổ chức cán bộ, sẽ bố trí biên chế CA cấp tỉnh, huyện, xã và giữa các lực lượng đảm bảo đúng tỷ lệ quy định của Bộ CA. Tăng cường cán bộ có năng lực cho CA cấp huyện, xã và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lãnh đạo, chỉ huy CA các cấp. Thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy theo quy định của Bộ.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác nhằm phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất cán bộ, đảng viên sai phạm. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Xin cảm ơn đồng chí!


Nguồn:www.baobinhdinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết