|
  • :
  • :

Nhập khẩu khô đậu tương Việt Nam đạt 2,8 triệu tấn

7 tháng đầu năm 2022, lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam đạt 2,8 triệu tấn, trị giá 1,56 tỷ USD, giảm 7,5% về lượng nhưng tăng 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 48,7% về lượng và 50,6% về trị giá trong tổng nhập khẩu TACN&NL về Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam trong tháng 7/2022 đạt 360,1 nghìn tấn, trị giá 207 triệu USD, giảm 80,8% về lượng và giảm 79,9% về trị giá so với tháng trước, giảm 36,6% về lượng và giảm 27,9% về trị giá so với tháng 7/2021.

Dự báo nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam trong năm 2022 đạt trên 5 triệu tấn, trị giá 2,7 tỷ USD, giảm 0,4% về lượng nhưng tăng 8% về trị giá so với năm 2021.

Về thị trường cung cấp:

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu khô đậu tương từ 8 thị trường, trong đó Achentina và Braxin là những thị trường cung cấp khô đậu tương lớn nhất. Cụ thể, lượng nhập khẩu khô đậu tương từ Achentina chiếm 58,6% tổng lượng khô đậu tương nhập khẩu, đạt 1,64 triệu tấn, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Braxin là thị trường cung cấp khô đậu tương lớn thứ 2 cho Việt Nam, đạt 1 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm 2022, tăng 74,3% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 35,7% tỷ trọng nhập khẩu.

Lượng nhập khẩu khô đậu tương từ Mỹ giảm mạnh trong 7 tháng đầu năm 2022, đạt 100,7 nghìn tấn, giảm 67,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá nhập khẩu trung bình khô đậu tương trong tháng 7/2022 ở mức 575 USD/tấn, giảm 0,6% so với tháng trước nhưng tăng 13,7% so với tháng 7/2021.

Giá nhập khẩu khô đậu tương từ thị trường Achentina cạnh tranh nhất, đạt 566 USD/tấn, giảm 1,1% so với tháng trước, nhưng tăng 15,3% so với tháng 7/2021.

Tiếp đến là giá nhập khẩu khô đậu tương từ thị trường Braxin và UruGoay đạt 599 USD/tấn, tăng 1,9% và tăng 0,5% so với tháng trước.

 

Nguồn: https://nhachannuoi.vn/nhap-khau-kho-dau-tuong-viet-nam-dat-28-trieu-tan/