|
  • :
  • :

Trên 90% người dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho biết, với việc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là không chạy theo thành tích nên tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự hài lòng cao của người dân.

Người dân Hậu Giang rất hài lòng với kết quả xây dựng NTM tại địa phương và luôn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình.

Điển hình là từ đầu năm đến nay, ở các xã khi chuẩn bị công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đều thực hiện lấy phiếu ý kiến của người dân về kết quả xây dựng NTM ở địa phương. Theo đó, kết quả là tỷ lệ hài lòng của người dân đều đạt từ 90% trở lên. Thông qua việc lấy phiếu ý kiến đã phát huy được vai trò làm chủ của người dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Ngoài tỷ lệ người dân hài lòng ở mức cao về kết quả xây dựng NTM thì Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sao sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành và địa phương trong tỉnh, đặc biệt là những địa phương khi được chọn là xã điểm về đích NTM trong năm. Bên cạnh đó, các văn bản chỉ đạo, điều hành về xây dựng NTM của tỉnh đều được ban hành kịp thời, các nguồn vốn được phân bổ sớm nên tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong thực hiện. Ngoài ra, công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, nhịp nhàng của các thành viên kiêm nhiệm từ sở, ngành tỉnh với Văn phòng điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; qua đây đã giúp cung cấp nhiều thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong thực hiện xậy dựng NTM được thuận lợi và đạt được kết quả theo lộ trình đề ra.

Nguồn: http://baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-nong-thon/tren-90-nguoi-dan-hai-long-ve-ket-qua-xay-dung-nong-thon-moi-133978.html