|
  • :
  • :

Truyền thông nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao vai trò của tổ chức hội và hội viên,

Nhằm đảm bảo công tác  phòng, chống dịch Covid-19, mỗi cuộc truyền thông được tổ chức khoảng 20 người và đảm bảo thực hiện các quy định 5K trong phòng, chống dịch. Đối tượng dự truyền thông là cán bộ chi hội ấp và hội viên nòng cốt.

Qua hoạt động này sẽ giúp chị em nâng cao nhận thức và phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Từ đó, mỗi chị sẽ tuyên truyền lan tỏa rộng rãi trong hội viên, phụ nữ trên địa bàn ấp.

Đợt truyền thông này được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tại 11 xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của 7 huyện, thị, thành phố trong tỉnh (trừ thành phố Ngã Bảy).

MỸ AN

Nguồn: http://baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-nong-thon/truyen-thong-nang-cao-nhan-thuc-ve-xay-dung-nong-thon-moi-102810.html