Nông nghiệp công nghệ cao: Làm giàu nhưng không làm liều

Nông nghiệp công nghệ cao: Làm giàu nhưng không làm liều

Nhằm hướng tới nền nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, gần đây nhiều người dân trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư thực hiện những mô hình trồng các loại rau, quả trong nhà màng với chi phí đầu tư lớn, hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tuy nhiên, vì nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) vẫn còn khá mới mẻ nên người dân cần chuẩn bị nguồn vốn, nắm bắt kỹ thuật vững vàng trước khi thực hiện.

Tháo gỡ khó khăn cho ngành Thủy sản

Tháo gỡ khó khăn cho ngành Thủy sản

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành Nông nghiệp nước ta, nhất là lĩnh vực thủy sản. Phóng viên Báo Phú Yên có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến xung quanh các giải pháp tháo gỡ khó khăn và định hướng phát triển sau khi cơ bản khống chế được dịch bệnh COVID-19.