Tạo động lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế

Tạo động lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế

Mục tiêu chương trình phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ là hướng sự quan tâm tới các đối tượng phụ nữ nghèo, khó khăn. Các hoạt động cụ thể, thiết thực của hội đã tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo ở các địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh, thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, năm 2019, đã triển khai đồng bộ các tiểu dự án về hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ xã, thôn và cộng đồng, duy tu và bảo dưỡng.

Giúp nông dân bán dưa hấu

Giúp nông dân bán dưa hấu

Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, toàn xã Bình Tân, huyện Tây Sơn trồng hơn 150 ha dưa hấu, đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Do phần lớn dưa hấu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc- hiện đang đóng cửa, việc tiêu thụ dưa rất khó khăn.