Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh vừa khởi công xây dựng kè chống xói lở bờ sông Kỳ Lộ, đoạn qua khu vực cầu Ngân Sơn, huyện Tuy An. Đây là công trình thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Phú Yên.