Chư Prông: Nhiều xã để mất rừng

Chư Prông: Nhiều xã để mất rừng

Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông (Gia Lai) vừa tiến hành thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp tại các xã: Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình Giáo, Ia Vê, Ia Me, Ia Pia và Ia Púch. Tại các xã này, UBND huyện Chư Prông phát hiện đều để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng làm rẫy ở các mức độ vi phạm khác nhau.