Đưa sinh viên sống cùng nông dân

Đưa sinh viên sống cùng nông dân

Các sinh viên kỹ thuật dành thời gian sống tại nông thôn để giúp người nông dân nâng cao năng suất trồng trọt, chăn nuôi, cải thiện đời sống nhưng qua đó cũng có thể làm dày thêm kiến thức thực tiễn, mở ra cơ hội việc làm tốt hơn trong tương lai.

Làm gì để Việt Nam phát triển thịnh vượng?

Làm gì để Việt Nam phát triển thịnh vượng?

Song song với Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019, tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều thách thức và giải pháp để nền kinh tế của chúng ta bứt phá đã được đề cập.

Thu nhập vùng nông thôn tăng gần 250%

Thu nhập vùng nông thôn tăng gần 250%

Sau 10 năm (2008 - 2018) thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là nghị quyết tam nông) tại TPHCM thông qua việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn của thành phố đã khoác lên mình chiếc áo mới.