A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa đề xuất tiểu dự án “Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn. 

Theo đó, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình nghèo người Kinh tại các xã khu vực II (xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương), và khu vực III (các xã Đạ Long, Đạ M’Rông, Đạ Tông, Liêng Srônh, huyện Đam Rông) được hỗ trợ khoán quản lý, bảo vệ các loại rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất; khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung; trồng rừng sản xuất, phòng hộ…
 
Nguồn kinh hỗ trợ được sử dụng lồng ghép từ hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, dự án trồng rừng trên đất quy hoạch lâm nghiệp với các chương trình khác trên địa bàn.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết