Tiêu điểm
Thứ 7, 04/02/2023 - 06:58
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 5/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.