A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đắk Lắk: Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa Ban hành Chương trình số 40-CTr/TU ngày 27/4/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” (Nghị quyết 36) trên địa bàn tỉnh.

Chương trình hướng đến mục tiêu đưa nền công nghệ sinh học của Đắk Lắk phát triển; tập trung đầu tư ứng dụng, phát triển dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học; góp phần xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP của tỉnh.

Theo đó, đến năm 2030 nền công nghệ sinh học của tỉnh đạt trình độ tiên tiến, trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng; doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng 30% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng, thay thế ít nhất 30% sản phẩm công nghệ sinh học nhập khẩu; đóng góp 2 - 3% vào GDP; bảo đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đắk Lắk trở thành địa phương có nền công nghệ sinh học phát triển, ứng dụng rộng rãi dịch vụ thông minh trong các lĩnh vực, phát triển công nghiệp công nghệ sinh học; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp ngang tầm khu vực Tây Nguyên.

Sản xuất cây cà phê giống lớn tại xã Hoà Thắng, TP. Buôn Ma Thuột.

Các giải pháp thực hiện chương trình là: tiếp tục xây dựng, rà soát cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học; đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Chương trình 40 của Tỉnh ủy  nhằm nâng cao nhận thức và hành động của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh; cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết