Kết nối tiêu thụ nông sản với 7 tỉnh, thành

Kết nối tiêu thụ nông sản với 7 tỉnh, thành

Thông tin từ Sở Công thương, có 7 tỉnh, thành trên cả nước đã có văn bản đề nghị kết nối, tiêu thụ sản phẩm với tỉnh Lâm Đồng. Sở Công thương đã đề nghị các doanh nghiệp phân phối lớn, các chợ đầu mối quan tâm, trao đổi thông tin về nhu cầu hàng hóa với các địa phương bạn để kết nối, tiêu thụ sản phẩm. 

Thuận lợi hoá quan hệ thương mại Việt – Trung

Thuận lợi hoá quan hệ thương mại Việt – Trung

Vừa qua, nhằm triển khai kết quả của các cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, hai Bộ đã nhất trí thành lập “Nhóm công tác thuận lợi hoá thương mại Việt – Trung” và biên bản ghi nhớ “Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021-2025”.

Xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc dự báo tăng trưởng trong thời gian tới

Xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc dự báo tăng trưởng trong thời gian tới

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc tăng nhẹ từ 20,35% trong 6 tháng đầu năm 2020 lên 20,56% trong 6 tháng đầu năm 2021. Nhu cầu nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng tăng, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hàn Quốc dự báo tăng trưởng trong thời gian tới.