A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đà Lạt nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Thời gian qua, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 16/9/2022 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Từ đó, công tác thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực.

Doanh nghiệp Đà Lạt giới thiệu sản phẩm tại Chương trình Xúc tiến liên kết du lịch tại Huế

Doanh nghiệp Đà Lạt giới thiệu sản phẩm tại Chương trình Xúc tiến liên kết du lịch tại Huế

Theo đó, thành phố đã đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Hiện nay, việc giải quyết TTHC của các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã trên địa bàn TP Đà Lạt đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đều được thông qua bộ phận một cửa và nhập liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, các thủ tục này đều đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của TP Đà Lạt, ứng dụng “Đà Lạt trực tuyến” và niêm yết đầy đủ, công khai TTHC các quyết định về phí, lệ phí. Việc giải quyết hồ sơ về TTHC của bộ phận một cửa hàng năm đều được các công dân đánh giá mức độ hài lòng cao, năm 2020 - 2021, Đà Lạt đứng đầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

UBND thành phố đặc biệt quan tâm hoàn thiện các chính sách ưu đãi về thuế, giá đất, đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn lao động chất lượng cao... để áp dụng thống nhất, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và khuyến khích thu hút các dự án FDI lớn.

Đánh giá chung, xu thế chuyển dịch của dòng vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi sâu sắc, cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ; tác động của xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn; tác động suy thoái toàn cầu của đại dịch COVID-19... thành phố đã chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước, xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án FDI và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Qua đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của thành phố, sử dụng hiệu quả nguồn lao động tại địa phương và tạo niềm tin, sự lan tỏa trong thu hút đầu tư của thành phố đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

Công tác xúc tiến đầu tư cũng được đổi mới, phù hợp với điều kiện tình hình hiện nay. TP Đà Lạt đã xây dựng hồ sơ quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm chủ lực, danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư và các chính sách ưu tiên của tỉnh nhằm giúp các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thuận lợi và dễ dàng hơn trong triển khai nhiệm vụ ngoại giao kinh tế và hỗ trợ tỉnh quảng bá, kêu gọi, xúc tiến đầu tư.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố có 3 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tính đến nay, toàn thành phố có 201 dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được chấp thuận chủ trương hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tổng mức vốn đầu tư khoảng 34.756 tỷ đồng. Trong đó, có 22 dự án thuộc hình thức sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Những lĩnh vực có nhiều dự án nhất là du lịch (86 dự án), thương mại (25 dự án), công nghiệp (22 dự án), nông nghiệp (20 dự án), bất động sản (13 dự án)… 

Tuy vậy, việc thu hút đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, nhất là các dự án đầu tư nước ngoài vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; chưa huy động và khơi thông nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp và nhà đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực các ngành kinh tế và tạo việc làm cho người lao động…

Để cải thiện môi trường, thu hút các dự án đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thời gian tới, thành phố đặt mục tiêu sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư và ưu tiên các dự án phát triển kinh tế khai thác thế mạnh của địa phương. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết